full screen background image
De juiste mensen op de juiste plek

Interactief Legionellapreventie portaal

Via het online portaal van Breijer Legionellapreventie heeft u te allen tijde inzicht in de actuele status van het legionellapreventie beheer op uw locaties. Na het inloggen, kunt u de logboeklijsten van de beheersmaatregelen bekijken.

U hebt de mogelijkheid het beheersplan, installatietekeningen, rapporten en aanvullende informatie betreffende legionellapreventie en uw drinkwaterinstallatie voor uw locatie in te zien en te downloaden. Verder bestaat voor u de mogelijkheid meldingen aan te maken, welke rechtstreeks aan ons worden doorgestuurd en gearchiveerd in het logboek.